Universitat Rovira i Virgili

Sol·licitud de reserva d'espais del campus Sescelades

*Els camps són obligatoris

Dades de contacte
Dades de la reserva

Si necessiteu alguna aula o espai en concret, podeu indicar-ho aquí:

Data i hora de la reserva

Esculli la data i horari de la reserva:

Seleccioneu dia/dies de la setmana: *

En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran i es tractaran en un fitxer, la finalitat del qual és la gestió de les reserves dels d'espais comuns del campus.

El responsable d'aquest fitxer és el/la gerent de la Universitat Rovira i Virgili, amb domicili a Tarragona, carrer de l'Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir, rectificar i, si s'escau, cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest drets, heu d'adreçar un escrit o formulari al c/Escorxador s/n, 43003 Tarragona o al registre electrònic de la URV  (https://seuelectronica.urv.cat/registre.html).