Universitat Rovira i Virgili

Registre auxiliar

El campus Sescelades disposa d'un punt de registre auxiliar de documents ubicat a l'Oficina Logística de Campus.

Podeu trobar més informació sobre el registre de documents i tota la normativa de referència al registre general.

  • Personal administratiu
  • Eduard Pié i Barberà
  • Joana Pinyol Margalef
  • Xavier Fernández Tuset
  • Edifici E1, planta baixa, campus Sescelades
         Av. Països Catalans, 26. 43007 - Tarragona
  • +34 977 55 8686
  • Horari de registre:

|Alt imatge columna dreta|