Universitat Rovira i Virgili

Oficina Logística del Campus Sescelades

L'Oficina Logística del Campus Sescelades és l'estructura encarregada de donar suport logístic als centres, departaments i altres unitats que hi ha al campus Sescelades, així com a tots els usuaris. És, per tant, la unitat responsable de gestionar adequadament els recursos i les infraestructures d'ús compartit necessaris per donar suport a la docència i a la investigació.