Universitat Rovira i Virgili

Alta/Baixa accés als aparcaments

Accés als aparcaments Nord i Sud del campus Sescelades (PAS/PDI)

Tots aquells usuaris PAS/PDI que tinguin assignat el seu lloc de treball al campus Sescelades i que vulguin sol·licitar l'accés en algun dels aparcaments (Nord/Sud) han de seguir el procediment següent:

 1. Prèviament, el sol·licitant ha d'informar-se sobre la disponibilitat de places mitjançant un correu electrònic a: olc.sescelades(ELIMINAR)@urv.cat
 2. OLC comprovarà disponibilitat i respondrà al sol·licitant:
  1. Si hi ha places disponibles:
   • OLC indicarà al sol·licitant que empleni i enviï per correu electrònic el formulari d'alta. Atenció!! Recordeu fer el tràmit abans del dia 15 del mes anterior al que es vulgui fer efectiva l'alta.
   • OLC tramitarà l'alta dels accessos a la targeta URV i ho comunicarà al SRH/SREc, amb còpia al sol·licitant.
  2. Si no hi ha places disponibles: OLC recollirà la petició, ho comunicarà a l'interessat/da i l'incorporarà a la llista d'espera. En el moment en què hi torni a haver disponibilitat s'avisarà al sol·licitant.

Tots aquells usuaris PAS/PDI que tenen assignada una plaça als aparcaments Nord/Sud del campus Sescelades i vulguin sol·licitar la baixa, ho han de fer mitjançant el procediment següent:

 1. El sol·licitant ha d'emplenar i enviar  per correu electrònic a olc.sescelades(ELIMINAR)@urv.cat el formulari de baixa. Atenció!! Recordeu que heu de fer el tràmit abans del dia 15 del mes en què es vulgui fer efectiva de la baixa.
 2. OLC tramitarà la baixa dels accessos a la targeta URV i ho comunicarà al SRH/SREc, amb còpia al sol·licitant.
 3. En cas que hi hagi llista d'espera a l'aparcament on s'ha tramitat la baixa, OLC comunicarà la disponibilitat de la plaça a l'usuari que li correspongui per ordre de petició.