Universitat Rovira i Virgili

Permisos d'accés als espais

PROCEDIMENT PER ACTIVAR TARGETES

Horari d'activació de targetes: (recordeu que cal sol·licitar i tenir prèviament l'autorització dels accessos):

Horari:

LLoc: OLC Sescelades (planta baixa, edifici E1)

Per a consultes, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres: olc.sescelades(ELIMINAR)@urv.cat

ACCESSOS DE PERSONAL URV ALS ESPAIS DEL CAMPUS

Totes aquelles persones que tinguin assignat el seu lloc de treball al campus Sescelades i que necessitin tenir accés a determinats espais, ho han de sol·licitar a través del formulari següent:

Sol·licitud d'activació de permisos d'accés

Per poder donar-vos resposta i garantir l’accés fora d’horari els formularis de sol·licituds d’accés hauran d’arribar al correu olc.sescelades(ELIMINAR)@urv.cat amb una antelació mínima de 48h.

El procediment que es segueix la primera vegada que un usuari sol·licita permisos d'accés als espais del campus és el següent:

  1. El sol·licitant emplena i envia el formulari indicant "Alta permisos" al camp "Tipus de petició".
  2. L'OLC rep la petició, tramita la sol·licitud i li confirma al sol·licitant l'activació dels permisos mitjançant un correu electrònic.
  3. La primera vegada que es dona d'alta un usuari a la base de dades, és necessari que es presenciï a l'OLC juntament amb la targeta URV perquè se li puguin activar els accessos sol·licitats.
  4. Un cop s'assignen els permisos a la targeta, l'usuari ja pot utilitzar-la per accedir als espais del campus.
  5. Per motius de seguretat, és necessari renovar periòdicament  els permisos mitjançant qualsevol dels actualitzadors que hi ha instal·lats en diferents punts del campus
  6. Totes les modificacions que es facin posteriorment, es poden comunicar mitjançant el mateix formulari, seleccionant l'opció "Modificació de permisos" al camp "Tipus de petició".

El procediment que es segueix per sol·licitar la modificació o la baixa de permisos d'accés als espais de CSES és el següent:

  1. El sol·licitant emplena i envia el formulari indicant, segons correspongui, "Modificació permisos" o "Baixa permisos" al camp "Tipus de petició".
  2. L'OLC rep la petició, tramita la sol·licitud i li confirma al sol·licitant la modificació o la baixa dels permisos mitjançant un correu electrònic.
  3. Si es tracta d'una modificació dels permisos d'accés, perquè es faci efectiu el canvi, cal actualitzar abans la targeta mitjançant qualsevol dels actualitzadors que hi ha instal·lats en diferents punts del campus.

Accessos de personal extern als espais del campus

Tot el personal extern de la URV que tingui assignat el seu lloc de treball al campus Sescelades i necessiti tenir accés a determinats espais, ho haurà de sol·licitar mitjançant el mateix procediment que en els casos anteriors. Els col·lectius que no disposen d'una targeta URV, poden consultar prèviament quins tràmits han de seguir a través de l'adreça: olc.sescelades@urv.cat

|Alt imatge columna dreta|