Universitat Rovira i Virgili

Atenció multimèdia

|Alt imatge central|

És l'àmbit des d'on es gestiona tot l'equipament informàtic, el programari i els equips multimèdia dels espais comuns de campus, així com també el manteniment dels equips audiovisuals i de totes les infraestructures de xarxa i telefonia.

El suport informàtic al campus Sescelades es gestiona a través del Servei d'Atenció d'Usuaris (SAU). Es tracta d'un suport de primer nivell que s'encarrega de la recepció de consultes, sol·licituds o peticions d'intervenció obertes pels usuaris del campus, així com la gestió d'incidències i avaries, canvis i noves instal·lacions d'elements de microinformàtica, actualització i suport del programari estàndard.

Els agents d'atenció multimèdia de campus s'encarreguen de la canalització de les peticions o requeriments informàtics que arriben des del SAU, de la instal·lació i el manteniment de programari específic i de gestió de la URV, així com de la gestió i el manteniment de les aules de docència informatitzada i l'aula de lliure accés del CRAI i del contingut de les imatges segons els requeriments de cada centre.

D'altra banda, també s'ocupen de donar suport als actes acadèmics organitzats pel campus i a d'altres d'àmbit general de la URV o els organitzats per entitats externes.

  • Servei d’Atenció a l'Usuari (SAU)
  • Podeu comunicar les vostres peticions i incidències a través de:
  • Intranet
  • 900 808 940
  • cau(ELIMINAR)@urv.cat